ר' שרגי. תשאלו את כולם!

המופעים שלנו

מסר מרכזי: מסירות נפש למען התורה.
מסר משני: הניצוץ היהודי שלעולם לא יכבה.

סיפורו המרתק של חינטשה, הזקן המצחיק, נפרש לפני הצופים כשהוא חוזר יחד איתם שישים שנה אחורה אל רוסיה שמאחורי מסך הברזל;

נסיון הבריחה שלו לארץ ישראל נכשל והוא נתפס בידי שוטר הגבול, אבל מערה סודית שמתגלה לו מצילה אותו ומפתיעה אותו בסוד המסתתר בה.

הסוף מפתיע ומרגש- כשהשוטר נזכר ב"שמע ישראל" וזכרונות מביתו היהודי בטרם נחטף לצבא בגיל צעיר פורצים ומציפים את נשמתו היהודית...

02-5807971
054-8435955