ר' שרגי. תשאלו את כולם!

המופעים שלנו

מסר מרכזי: אין לחשוד בכשרים
מסר משני: השאיפה ללימוד תורה


תאונה ברכבו של טוביה גולד, הגביר הנכבד, ויציאתו ללא פגע ממנה, גורמים לו לחשוב שוב על מהלך חייו ולקבל על עצמו קבלה טובה ושנוי מהותי. והוא והפך להיות ה'מחלק המסתורי' עם הפעמון, שבכל ראש חודש משאיר מעטפות לנזקקים.

שמערקע פלצ'קעס, מקבצני השכונה, לא זוכה להבחין בשנוי הזה והוא אפילו חושד בטוביה שהוא גנב, חשד שנראה על פניו מבוסס מאד.

כשהוא זוכה לתפוס את טוביה 'על חם' לפתע מתברר שגם החשד המבוסס ביותר היה מופרך, והמופע מסתיים במהפך נוסף..

במופע זה משולבת בובה בגודל מלא וכן קטעי פנטומימה מרהיבים.

02-5807971
054-8435955